Waarom open tuindagen zo'n uitdaging vormen.

rozen en digitalis
Nog vier dagen en dan is de tuin weer open voor publiek. De afgelopen week is een uitdaging geweest vanwege warmte en regen. Er is zelfs twee keer code oranje afgegeven in Zeeland! Gelukkig is het onweer aan ons voorbij gegaan en viel de regen loodrecht naar beneden, zonder wind. Als je zoals ik dicht aan zee woont, is dat best uitzonderlijk.

Al dat warme en vochtige weer heeft de tuin een groeispurt gegeven. Rozen bloeien volop.  Als het warm en zonnig is geurt het naar rozen. Ik ruik oma zeepjes als ik langsloop. Heerlijk. De nieuwe rozen die ik afgelopen najaar heb geplant zijn goed aangeslagen en staan er veelbelovend bij.

Rozen zijn prachtig, maar ik wil er wel iets anders bij combineren; alleen rozen vind ik te saai. Daarom heb ik veel “verticalen” in mijn tuin . Verticalen zijn planten zoals vingerhoedskruid en lupine. Ze groeien recht omhoog en geven een mooi contrast.

Dit jaar heeft het vingerhoedkruid zich geweldig uitgezaaid. Het groeit echter beangstigend hoog. Eén windvlaag en het ligt plat. Om die reden heb ik elke plant gesteund. Onzichtbaar natuurlijk. Want wat er ook gebeurt het moet vooral naturel zijn. Ik kijk uit het keukenraam en bedenk dat de achtertuin nog nooit zo mooi heeft gebloeid.  

Nog vier dagen……... Alles gaat goed. Geen stress….. of toch? Eén dingetje. Verleden week lagen er keutels op de stoep bij de voordeur. Keutels van een hert. Jullie willen niet weten wat een paar herten in een uur op kunnen eten. 

Dus tot de open tuindagen, ogen open. Dag en nacht. De onvoorspelbare natuur maakt de open tuindagen extreem uitdagend!

De tuin is geopend samen met nog 18 andere tuinen in Zeeland.
 8 en 9 juni van 10.00u - 17.00u.
Info zie onderstaande link.

rozen en digitalis en kolkwitzia
De achtertuin is enorm gegroeid. Op de achtergrond Kolkwitzia.
digitalis en bij
Vingerhoedskruid is prachtig bij rozen.
rozen en digitalis
In het morgenlicht. 
Roos 'Fantin Latour'
Roos 'Fantin Latour' 
Roos Mme 'Alfred Cariere'.
Roos Mme 'Alfred Carriere'. 
Lupine en rozen.
Lupine en op de achtergrond roos 'Fantin Latour' .
Lupine en rozen.
Lupine geeft een mooi verticaal accent.
Roos 'Munstead Wood' en daarbij een verticaal accent; tuinbonen!
herten keutels op de stoep
Op de stoep herten keutels!
Why open garden days are so challenging.

Another four days to go and the garden will be open to the public again. Last week has been quite exciting because of the heat and rain. Code “orange” has been issued twice that week in Zeeland! Fortunately, the thunderstorms passed by. The rain fell straight down, without any wind whatsoever. If you live near to the sea like I do, that is quite exceptional.

All this warm and humid weather has given the garden a growth spurt. Roses are in full flower. In this warm and sunny conditions, the whole garden scents. As I pass the roses I smell granny’s soap. Delicious. The roses I planted last autumn have well established and are looking promising.

Roses are beautiful, but I want to combine them with something else; otherwise in my opinion it is too boring. That's why I have many "verticals" in my garden. Verticals are plants such as foxglove and lupine. They grow straight up and give the garden a nice vertical contrast.

This year the foxglove has spread beautifully. However, it grows frighteningly high. One gust of wind and they will be flat to the ground. For that reason I have supported every plant. Invisible of course. Because no matter what, it must look natural. As I look out of the kitchen window I realise the back yard has never bloomed so well before.

Another four days to go......... Everything is going well. No stress ..... One thing though. Last week I found some droppings at the front door. Deer droppings. You do not want to know what a few deer can eat in an hour.


So until the open garden days, eyes open. Day and night. Open garden days are extremely challenging!

Reacties

betty-NZ zei…
Because of all the great work you put into your garden, it is just gorgeous! I understand about the wind blowing over tall flowers--that's why I have decided to find beauty in shorter flowers.
What a lovely garden!