Wassende maan en waarom je nu moet zaaien.


Gisteren vond ik een oud boek in de kast. Het is getiteld: Opnieuw beginnen. Een handboek met tips voor als je terug wil naar de natuur. Lekker idyllisch, een hutje op de hei. Jij in je zelf gebreide wollen schapen trui. Zelf eten verbouwen. Alles selfsupporting natuurlijk. Het staat vol vrolijke seventies tekeningen en is gedrukt op eenvoudig papier.  Met hernieuwde belangstelling bekijk ik het hoofdstuk over zaaien. Na een leven lang tuinieren, ben ik benieuwd of ik nog iets lees waar ik wat van kan leren.

Hoofdstuk 161 gaat over de invloed van de maan op de planten. Het is een eeuwen oude wijsheid, maar ik heb me er nooit in verdiept. Het blijkt een ingewikkelde materie. Ik lees dat de vruchtbaarste periode is wanneer de wassende maan in het teken van de kreeft staat. Huh? Kreeft?  Als je terug naar de natuur wilt moet je blijkbaar eerst een studie astrologie doen!

Ik surf het internet af voor informatie over de kreeft en op hetzelfde moment realiseer ik me dat dit niet kan in een hutje op de hei! Wat moet dat afzien zijn zonder Wi-Fi. Jullie moeten weten, ik raadpleeg het internet bijna dagelijks voor mijn tuin.

Maar ik vind een bijzonder handige site. Daarin staat alle info gerangschikt: de maanstand, het sterrenbeeld en ook per dag wat je het beste kan zaaien/planten.(naar de website)
En wat blijkt: VANDAAG  25 maart staat de maan in het teken van de kreeft! Het is de perfecte dag om te zaaien, om fruitbomen te poten en om onkruid te verwijderen. Dus allemaal naar buiten tuinmannen en vrouwen! Ga zaaien, planten en onkruid wieden!

Tot slot vraag ik me af, hoe het met mijn aardappelen moet. Volgens de kalender moet ik die met afnemende maan planten. Om precies te zijn op 7 april. Maar de aardappel spruiten zijn al zo groot. De aardappelen roepen:  “plant me, plant me”. Het is allemaal leuk zo’n maan kalender, maar wat zal ik doen? Wachten op de afnemende maan of nu planten met wassende maan?

Ik besluit de helft nu te planten en de andere helft de 7e april. Hebben we meteen weer een experiment om te volgen! 

Fijne week!
Hetty


Het boek leert hoe het moet.

zaaien bij wassende maan

Ik zaai van alles in huis.

maanstanden

Mijn aardappel dilemma...........

te lange spruiten

..................nu planten of later?

Lathyrus

Zonder ergens op te letten zaaide ik Lathyrus op 14 maart. Even checken, het bleek een goede dag!

Maankalender

Ik verheug me nu al op de bloemen!


Waxing moon and why you have to sow now.

Yesterday I found an old book on the bookshelf. It is entitled: Start again. A handbook with tips for those who want to return to nature. Of course, everything self-supporting. Imagine the idyll, a shack in the middle of nowhere in your own knitted sheep wool sweater. Growing your own vegetables. It is full of cheerful seventies drawings and is printed on simple paper. With renewed interest I look at the chapter about sowing. I have been gardening for a lifetime and I wonder if I can still learn a thing.

Chapter 161 tells about the influence of the moon on plants. It is ancient wisdom, but I have never looked into it. It turns out to be a rather complicated matter. I learn the most fertile period is when the waxing moon is in the sign of the lobster. Huh? Lobster? In case you want to go back to nature, you best do a study of astrology.

I surf on the internet and at the same time I realize that this would not be possible in your shack in the middle of nowhere! How sad to live without Wi-Fi. You should know, I consult the Internet almost daily for my garden.

But I come across a very useful site. All info has been arranged by: the moon phase, the constellation and also what to sow / plant best on a daily base. website
As it turns out to be: TODAY 25th of March the moon is dominated by the lobster! So it is the perfect day to sow, to plant fruit trees and to remove weeds. So gardeners, go outside you all! Start sowing, planting and weeding!

Finally, I wonder what to do with my potatoes. According to the calendar, I can start planting them on April 7th. But the sprouts already are so big. The potatoes call: "plant me, plant me". I realise it is nice to work with a moon calendar but what to do? Waiting for the waning moon or plant right now?

I decide to plant one part of the potatoes right now and the other part on April 7th. By doing so we have another exiting experiment to follow!


Reacties

Jan Steenweg zei…
Oei als dat maar goed gaat, er worden nog koude nachten verwacht.
Gr Jan(Wilde een Tuin)
Edith Wenning zei…
Für mich, liebe Hetty, war heute um 13 Uhr (Sommerzeit!) der perfekte Tag, mit Tochter und Schwiegersohn und 3 PKWs 16 Sack Pinienrinde zu mir nach Hause zu holen. Im Sonderposten gab es 15% auf alles. Mondphasen hin und her, zum Säen hatte ich heute keine Zeit, muss mich ausruhen für morgen, da will ich meine Wege mulchen, damit alles schön ist, wenn es Frühling wird...
Groetjes Edith
Zem zei…
Ooit heb ik me in de maankalender verdiept.
Ik keek steeds op de zaaikalender van Maria Thun.
Vanwege de kleine schaal, waarop ik werk, kon ik niet zeggen dat ik significante verschillen waarnam.
Ben benieuwd hoe jouw proefje uitpakt.
De theorie klinkt zeker aannemelijk, maar ik denk dat ons dagelijkse weer meer invloed heeft op de ontwikkeling van ons zaaigoed.
Hartelijke groeten van Zem.
Janneke zei…
Ook ik heb hier jaren geleden al eens mee geëxperimenteerd, maar zag geen wezenlijk verschil en heb er verder nooit meer naar gekeken. Hoewel ze nog wat koude nachten opgeven, zal je daar in Zeeland geen last van hebben, hier ook niet denk ik.
Als ik jou was zou ik die aardappelen maar snel poten er zitten zulke grote scheuten op.
Groetjes, Janneke
Ma chère Hetty, toutes ces interrogations trouveront une réponse parce que c''est bien connu de toutes, tu as des doigts verts et tes compétences en jardinage me fascinent toujours. Chaque fois que j'entre dans ton univers, j'apprends toujours et je mets en pratique tes conseils.
Belle soirée...
Nadezda zei…
Oh, dear Hetty what a dilemma! I've never believed the influence of the moon on plants, I plant them when I have time or when they are big as your potato sprouts.
I think you may plant your potatoes - the time is for them.
Happy Easter!
Ela zei…
Dear Hetty, I hope you have a Happy Easter !!
Greetings