Tuinieren maakt gelukkig step 3. Ingewikkelde materie.


Lieve tuinvrouwen, 

Deze maand gaan we bemesten en rozen snoeien. Het is een ingewikkelde materie. Maar ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen.

BEMESTEN.

Ben je in het bezit van een PAARD, of heb je verkering met een koeien BOER dan ligt de mest voor het opscheppen. Alleen…. als je die wilt gebruiken voor jouw tuin moet de mest goed verteerd zijn. Dus één seizoen oud. Wanneer de mest te vers is, verbranden de planten. Dus girls, als het kan, leg alvast een MESTHOOP aan voor het najaar!

Voor alle andere tuinvrouwen zit er niets anders op dan mest in een pak te kopen. De winkels staan VOL met allemaal verschillende soorten mest. Dat maakt het kiezen ingewikkeld. Welke moet je nemen? Het is al bijna net zo moeilijk als een LEUKE VENT kiezen! Ik gebruik in jullie voorbeeldtuin altijd gedroogde koemestkorrels. Daar kan niet veel mee mis gaan. Je vindt het bij het tuincentrum en bouwmarkt. ( Misschien die leuke vent ook?)

HOEVEEL moet ik strooien Hetty? Op de verpakking staat 10 kg voor 100m2. Ik moet toegeven dat ik deze korrels nog NOOIT heb afgewogen. Ik doe het op gevoel. Dus handschoenen aan en strooien maar! 

Jullie voorbeeld tuin


Door naar het volgende punt: ROZEN SNOEIEN.Rozen snoeien, dat is ook al zo’n ingewikkelde kwestie. Er zijn zoveel boeken over rozen snoeien geschreven. Je leest daarin bijvoorbeeld over de ‘naar buiten gerichte ogen’ …….. Wat....!! Dat gaat natuurlijk niet over de  mooie OGEN van een hunk. Maak je geen zorgen over die rozen ogen. Pak liever je snoeischaar!

LET'S DO IT.
Handschoenen aan! (Geen rozen zonder doornen)
Knip al het dode hout eruit. (Dat zijn die bruine delen)
Knip alle iele takjes weg. (Dat wordt niks dus dat kan weg)
Snoei de dikke takken ongeveer op 25 cm boven de grond af. (Zo krijg je veel goede bloemen)
Geef de roos een handje (bio)rozenmest. (“Dank je", zegt de roos, "Ik ga mij best doen”)

Denk niet te veel over rozen snoeien na. Doe wat je hart je ingeeft. En bedenk het is net als je haar knippen, het groeit vanzelf weer aan. Het is de bedoeling dat je GELUKKIG wordt van tuinieren en niet gefrustreerd!

Roos voor de snoei
Roos na de snoei
En hoe moet ik alle andere struiken snoeien Hetty? Meisjes, als ik dat moet uitleggen dan vallen jullie in SLAAP! 

Daarom geef ik de oude snoei tip:


SNOEI NA DE BLOEI.......SNOEI NA DE BLOEI...... SNOEI NA DE BLOEI......
Laat het een mantra worden voor je verdere tuinleven!

Sering
INGEWIKKELD?

Dan licht ik het nog even toe. Stel, je hebt een sering. Deze struik bloeit eind april. Als je die nu snoeit dan knip je alle bloemtakken af. Daar wordt je niet gelukkig van! Wacht tot de struik is uitgebloeid en snoei dan pas in model. SNOEI NA DE BLOEI. En als je helemaal NIET meer weet, dan doe je toch gewoon niets. Who cares! 

TOT BESLUIT laat ik jullie de foto’s zien die ik heb ontvangen van de jonge enthousiaste balkon tuinvrouw M.Ik zie een TUIN KASJE, ik zie HANDSCHOENEN en potjes met ZAAILINGEN.

Wanneer ik dat allemaal zie ben ik HELEMAAL gelukkig! Bedankt M.

Het volgende blog "Tuinieren maakt gelukkig step 4" is op 3 april.
DEEL je tuinwerkzaamheden met je vriendinnen op FACEBOOK en laat me weten hoe het gaat!! VEEL SUCCES TUINVROUWEN! 


TERUG LEZEN
tuinieren maakt gelukkig step1
tuinieren maakt gelukkig step 2


Dear garden girls,
This month we are first fertilizing the garden. Next we are pruning roses. That turns out to be a complicated matter. But I will try to keep it simple.

FERTILIZING.

Maybe you own a HORSE, or know a cow FARMER. If so manure is easy accessible. But…. If you would like to use this manure for your garden it has to be well rotted for at least one season. Because if the manure is too fresh, it will burn your plants. So girls, now is the time to prepare a HEAP for next autumn!

For all the other gardeners there is no alternative other than to buy ready manure at your local garden centre. These stores have so many different types of manure. That makes choosing rather complex. What is best? It is almost as difficult as choosing MISTER RIGHT! In your example garden I always use dried cow manure pellets. Maybe you can start working with these. Even your local HARDWARE store will have those (Mr right too?).

HOW much do I have to use Hetty? The package itself will prescribe 10 kg for 100m2. I have to admit I NEVER weighed these pellets. I trust my gut feeling. So gloves on girls and scatter it all over the plot!

Next: PRUNING ROSES.

People will tell you pruning roses is complicated. Many books have been written about it. These will tell you about 'outward buds' for instance........What!! But DO NOT WORRY about those rose buds just BE HAPPY and grab your shears!

LET'S START.
Gloves! (No roses without thorns)
Cut out all the brown parts. -These are already dead!-
Cut out all the thin branches. -That is nothing so they can go-
Cut back the thick branches to about 25 cm above the soil. -By doing so you get a lot of good flowers-
Give the rose a handful of (bio) rose fertilizer. -"Thank you," sais the rose, "I'm going to do my best"-

Just do not bother too much about pruning. Do what your HEART tells you to do. And remember just like your hair it will grow back again. After all gardening is about making you HAPPY and not frustrated!

And how to prune all the other shrubs Hetty? Just a simple old pruning tip:

PRUNE AFTER BLOOM ……... PRUNE AFTER BLOOM……. PRUNE AFTER BLOOM ......
Let it be a mantra for your future garden career!

COMPLICATED?

Let me explain. Suppose you have a lilac. This shrub flowers in late April. If you were to prune the lilac now, you will cut off all the stems it needs to flower on. That won’t make you happy! Wait until AFTER FLOWERING and then prune the shrub into shape.

So PRUNE AFTER BLOOM and remember doing nothing is an option too. Who cares!

FINALLY I show you some pictures I received from the young enthusiastic balcony garden girl M.

Just seeing this makes me HAPPY.  Thanks M.

Next blog "Gardening makes you happy Step 4" will be on April 3th.

SHARE your gardening activities with your friends on FACEBOOK or twitter and let me know how you are doing!! 


GOOD LUCK GARDEN GIRLS!Reacties

  1. Für mich gilt, liebe Hetty, dass mich nicht jede Gartenarbeit glücklich macht. Auch habe ich keinen Bio-Dünger von eigenem Pferd oder eigener Kuh. Und es gibt Gartenarbeiten, die ich überhaupt nicht mag, eigentlich schon fast hasse. Aber wenn die Sträucher und Pflanzen mir meine Mühe mit gutem Gedeihen und reicher Blüte danken, dann ist alle Arbeit vergessen und die Freude überwiegt. Meine paar Rosen beschneide ich nach Gefühl. Und bislang haben sie sich noch nicht bei mir beklagt. Ich bin schon gespannt auf 'Step 4'. Groetjes Edith

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Je beschrijving is weer meesterlijk.
    Ik zat met een big smile te lezen.

    Groetjes Ans

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten