Gras verticuteren.
Ik heb besloten dit jaar het gras niet te verticuteren. Verleden najaar heb ik het nog gedaan. Maar het liep zoals altijd anders….

Allereerst krijg ik bezoek van de locale “grasgoeroe”. Hij heeft de perfecte grasmat: Strak, groen, het ziet er uit als een biljard laken. Iedereen is er jaloers op. Hij raadt me aan om het gras toch te verticuteren. Niet te rigoureus, maar gewoon met de verticuteerhark. Ik begin er aan, maar dat is zwaar werk. Ik weet meteen weer waarom ik altijd een machine huur!

Toevallig word ik een week later gebeld door mijn schoonvader. Hij heeft kunstgras laten aanleggen. Het verticuteer machine is daardoor overbodig en wordt mij toebedeeld. Dat komt goed van pas. Ik heb meteen de volgende dag het apparaat op de grasmat losgelaten.

Het resultaat is overweldigend. Er is een kar vol hooi af gekomen. Ik moet constateren dat het stuk dat ik met de verticuteerhark heb gedaan niet  veel meer dan een beetje "gras aaien" is geweest.

Voldaan bekijk ik het eindresultaat. Daarbij heb ik de volgende overpeinzing:

Eigenlijk gek dat je zo tevreden kan zijn over iets dat lelijk is! 

                                              romantischerozentuin.nl
Gras, links onbehandeld, rechts geverticuteerdGras geverticuteerd