Gesprek tussen een ranonkel en een tulp.


Gesprek in mijn huis tussen een ranonkel en een tulp:

T. Hé waar kom jij zo opeens vandaan?
R. Ik kom van de markt. Het was heel leuk daar. Elke dag met de truck van Aad naar een andere stad. Ik heb al heel wat van de wereld gezien. En jij?
T. Ik heb niet veel gezien. Eerst was ik in een schuur met heel veel bloembollen. Er werkt daar een grote man. Roel is zijn naam. Hij zegt niet veel, telt alleen maar bloembollen. Bij 150 heeft hij ons in een groot net gedaan. De volgende dag ben ik door de pakketdienst hier afgeleverd. En nu lig ik al 14 dagen naar het plafond te staren. Te wachten tot ik word geplant. Ik verveel me.
R. Wat erg. Bij Aad was het leven nooit saai. Hij was erg bezorgd om ons. Tegen elke klant zei hij: “De zak open laten, anders krijgen de bloembollen het benauwd". Ja, ik had erg veel vertrouwen in Aad. Totdat….
T. Totdat wat??
R. Het is zo erg om over te praten…
T. Toe nou, je maakt me nu erg nieuwsgierig!
R. Aad zei dat ik voor het planten 24 uur in water moet worden geweekt; 24 uur!! Tot overmaat van ramp heeft hij dat ook nog met rood op de zak geschreven!
T. Neeee!!! Vreselijk.
R. Dat is nog niet alles. Nadat de tuinvrouw ons heeft gekocht [ropte ze ons in haar tas. Het was er overvol. Ik zat klem tussen haar paraplu en portemonnee. En dan was er ook nog een telefoon met al dat geluid. Vervolgens ging ze de hele dag shoppen! En zwaaien met die tas…ik was misselijk!
T. Jij hebt in elk geval iets meegemaakt. Ik lig maar te stressen omdat ze me nog niet heeft geplant. Er moet nog zoveel gebeuren. Wortels maken en dan die lila kleur….
R. Ik hoop dat ze vergeet me 24 uur te weken. Het maakt me zo opgezwollen.
T. Daar denkt ze vast niet aan. Ze is erg nonchalant. 
R. Oh nee, HELP!

BLUB….. BLUB.….. BLUB"Ze heeft ons in haar tas gepropt"


BLUB....BLUB. Hou vol!....


Ranonkel, je bent nu bijna net zo groot als ik.


Eindelijk worden we geplant!


Tot ziens ranonkel.....volgend voorjaar ..........


.....ben je prachtig!"


Nieuwe volgers van harte welkom.

Conversation between a ranunculus and a tulip:

T. Hey where do you come from?
R. I am from a market stall. It was great fun. Every day we drove with Aad’s truck to another city. I have already seen a lot of the world. And you?
T. I have not seen much. At first I was in a barn with a lot of other flower bulbs. There was a big man. Roel is his name. He did not say much, counted flower bulbs only. At 150 he put us altogether in a net. Next day I have been delivered here. And now I have been staring at the ceiling for 14 days. Waiting for her to plant me. I'm so bored.
R. Sorry to hear that. At Aad, life is never boring. He is always very worried about us. To each customer he says: “ leave the bag open, otherwise the bulbs will get stuffed. Yes, I had great confidence in Aad. Until….
T. Until what??
R. It's too hard to talk about.
T. Well you make me very curious!
R. Aad said, before planting I have to be soaked in water for 24 hours; 24 hours!! He has written it on the bag too. In red!!!
T. Nooo! Horrible!
R. That's not all yet. After the lady gardener bought us, she put us in her handbag. It was very crowded in there. I have been squeezed between her umbrella and her wallet. And there was a phone with all that noise. Furthermore she went shopping all day long! ...And the handbag went up and down and up again. Oh I became sick!
T. At least you have experienced something. I'm just stresses out because she does not plant me. There is so much work to be done. Making roots and making that special lilac colour ....
R. I hope she will plant me without soaking. It makes me look so swollen. 
T. She probably will forget it.
R. Oh no, there she is! HELP!!!!

BLUB….. BLUB.….. BLUB
Reacties

HaHaHa...Geweldig !

Groetjes Ans
Oh my good, now the Bulb makes blub (did you notice: BULB goes to BLUB)
A wonderful story ... Thank you! And those funny pictures! Greetings from Marion
Janneke zei…
Oh Hetty wat een fantasie heb je, ik zie je al zitten, in gesprek samen met ranonkel en tulp. Een heerlijk verhaaltje, ik heb ervan genoten.
Groet, Janneke
Nadezda zei…
Ha ha !Nice garden story Hetty!
What about ranunculus - I've never had success with it. Now I learned from your story - I have to soak the roots before planting.
Thanks!