Een rel over petunia's.


Afgelopen zomer stond er een paginagroot stuk artikel in het NRC* getiteld: “Het raadsel van de oranje petunia’s.” Nu is het NRC niet een blad dat je meteen met informatie over petunia’s associeert. Mijn nieuwsgierigheid was dus gewekt.

Wat is er aan de hand? Even kort: een Finse hoogleraar plantkunde ziet bij een station oranje petunia’s (petunia African Sunset). Nu moeten jullie weten, petunia’s bloeien nooit oranje. Toevallig wist hij van een instituut dat een veldexperiment had gedaan in 1987. Daarbij werd in witte petunia’s een gen uit mais geplaatst. De nakomelingen kleurden bleek oranje.

Vervolgens liet de Finse hoogleraar de oranje petunia’s van het station onderzoeken. En wat bleek: het mais gen zat erin! De petunia’s waren dus genetisch gemanipuleerd en dat mag niet. Daarom ontvingen kwekers een lijst met verboden petunia soorten die uit de handel moesten worden genomen. Opschudding in ‘petunia land’. Ook Nederlandse veredelaars moesten half mei alle nog niet verkochte zaden en planten vernietigen. Dat moet een financiële strop zijn geweest!

Om het verhaal te verifiëren neem ik contact op met mijn leverancier van eenjarigen  Huyskweker d'onruste om te vragen of zij hiervan heeft gehoord. “Inderdaad”,  verteld de eigenaresse, “Daar heb ik een e-mail over gekregen”. De oranje petunia’s die zij heeft verkocht staan gelukkig niet op de verboden lijst.

Als je oranje petunia’s heb gekocht, maak je dan geen zorgen. De oranje petunia’s mogen gewoon in de plantenbakken blijven staan. Het zijn eenjarigen. Ze zullen van de winter bevriezen. Maar of we volgend jaar nog oranje petunia’s in de hanging basket kunnen planten? Ik denk het niet.

We zullen het waarschijnlijk weer gewoon met oranje begonia’s moeten doen!


Nieuwe volgers van harte welkom op mijn blog.


Oranje petunia's gezien in het gemeenteplantsoen.


Het artikel in de NRC.  lees het krantenbericht


Dit is de meest oranje kleurige petunia die mijn eenjarigen kweker heeft verkocht.


Deze petunia spotte ik bij mijn sportschool.


Volgend jaar weer gewoon oranje begonia's in de hanging basket. Dat is ook prachtig!


Much ado about petunias.

Last summer a page-sized article appeared in the Dutch newspaper NRC entitled: "The riddle of the orange petunias." Well, the NRC being a newspaper quiet similar to the (NY) Times, is not a newspaper you easily associate with information about petunias. Instantly my curiosity rose.

What is going on? In brief: A Finnish professor of botany saw some orange petunias at a train station (petunia African Sunset). For your information, petunias don not (ever) flower in orange. By chance, he knew about a field experiment in 1987 from a particular institute. A gene of maize was placed in white petunias. The offspring’s happened to be pale orange.

The Finnish professor subsequently investigated the station's orange petunias. And as it turned out: the maize gene was in it! Thus these petunias were genetically modified, which is not allowed. Because of this, these petunias had to be destroyed. A shocking experience for the petunia breeders! Consequently all Dutch breeders received a list of all orange seeds and plants of the Petunia species that had to be destroyed. Most certainly this will have caused a financial disaster!

To verify my new acquired knowledge I contact the Huyskweker - my supplier of annuals - and ask her whether she is aware of all of this. "Most certainly" she told me, "I received an e-mail on this matter". Fortunately the orange petunias she is selling are not on the forbidden list.

In case you bought some of these orange petunias, don’t worry. You can keep them in your garden. These plants are annuals, so they will freeze in winter. But can we plant orange petunias in the hanging basket next year? I do not think so.

We will just have to use orange begonias as we used to!


Reacties

Weer wat bij geleerd.
Maar mooi zijn ze wel.

Groetjes Ans
Janneke zei…
Mooi Hetty, dat artikel had ik ook in het NRC gelezen, maar toen ik deze Petunia's in Edinburgh zag, dacht ik daar niet aan. Vond het alleen prachtige kleurcombinaties.
Zem zei…
Dat is toch wel een apart en interessant verhaal, Hetty.
Net alles wat kan, mag: ook op het gebied van de Petunia's.
Hartelijke groet, Zem.
Katharina zei…
Dear Hetty,
that is an crazy story. Now I am really interested in buying orange petunias ;-)
Kind regards
Katharina
Nadezda zei…
Dear Hetty!
I've always known that the wild Asian black carrots were genetically modified and now they are orange or red. Is this illegal to buy them?
What is concerned on petunias, I liked yours orange ones very much and will try to find their seeds for the next year seedlings :-) They are unusually pretty!
Jannibele zei…
There are so many beautiful varieties of Petunia. I like million bells a lot and have it in different colors. Lovely captures.
Jannicke