Gras verticuteren.
Ik had besloten dit jaar het gras niet te verticuteren. Dat had ik immers verleden najaar nog gedaan. Maar het liep anders….

Allereerst kreeg ik bezoek van de locale “grasgoeroe”.Hij heeft de perfecte grasmat, waar iedereen jaloers op kan zijn. Hij raadde me aan om het gras toch te bewerken. Niet te rigoureus, maar gewoon met de hand verticuteerhark. Ik begon er aan, maar dat was zwaar werk. Ik wist meteen weer waarom ik altijd een machine huurde!

Een week later werd ik gebeld door mijn schoonvader. Hij had kunstgras laten aanleggen. Voor mijn schoonvader (89 jaar) een hele verbetering. Nooit meer maaien. We gingen nieuwsgierig kijken. Het was prachtig.

Het overbodige verticuteer machine werd mij toebedeeld. De volgende dag zette ik het in elkaar en heb ik het apparaat op de grasmat losgelaten.

Het werk vorderde goed en het resultaat was overweldigend. Er kwam een kar vol hooi af. Ik moest constateren dat hetgeen ik deed met de verticuteerhark maar een beetje gras aaien was geweest.

Tevreden bekeek ik het eindresultaat. Daarbij had ik de volgende overpeinzing:

 Eigenlijk gek dat je zo tevreden kan zijn over iets dat je zo lelijk maakt! 

Voor open tuindagen zie: 

                                              romantischerozentuin.nl


Gras, links onbehandeld, rechts geverticuteerd

Gras links en rechts geverticuteerd