maandag 27 maart 2017

De smaak van vroeger.


In mijn herinnering zie ik mijn vader nog de eerste vroege aardappelen met de riek uit de grond steken. Meteen daarna werden de aardappelen door mijn moeder gekookt en vervolgens gebakken. Heerlijk!

Mijn vader kweekte altijd ‘Eerstelingen’. Daarom heb ik verleden jaar ook ‘Eerstelingen’ gepoot. Maar de smaak van mijn ‘Eerstelingen’ viel tegen. Zijn die gebakken aardappelen dan alleen maar nostalgie?

Dit jaar probeer ik een ander aardappelras. Om die reden sta ik op een regenachtige februari dag voor de winkel van Vreeken's Zaden. Het is meer dan een uur rijden met de auto, maar een bezoek aan de winkel is voor mij geen straf. Want ALLES uit deze winkel met zaden en tuinspullen zou ik wel willen kopen.

De pootaardappelen liggen in een koele ruimte. Aan weerskanten staan de kisten met daarin de bijzondere pootaardappelen tot aan het plafond toe opgestapeld. Ertussen is een nauwe doorgang. Al die aardappel soorten; ik krijg er acute keuzestress van!

Als ik vertel aan welke smaak de aardappel moet voldoen, wordt mij de Engelse aardappel Arran Pilot aangeraden. Eén ding weet ik zeker, dat soort heeft mijn vader nooit gekweekt! Toch gaan ze -met heel veel bloemen en groenten zaden- mee naar huis.

De aardappelen heb ik in de schuur laten spruiten en nu kan ik ze poten. Als experiment poot ik de aardappelen in plastic containers. In de containers heb ik 10 cm aarde gedaan en in elke container heb ik één aardappel gepoot. Als het blad boven de grond komen doe ik er weer aarde op. Zo krijg je een grote oogst op een klein plekje.

Een grote aardappel oogst…..

Alleen al door erover te schrijven loopt het water loopt me al in de mond!


Binnenkort is de tuin weer geopend in het kader van de Zeeuwse bloembollen route. Deze wordt gehouden op 21 en 22 april van 10.00u-17.00u.
Info zie onderstaande link.


De winkel in Dordrecht.


Ik zou alles willen kopen...


En dan ook alle zaden willen zaaien.....


 Tip van Vreeken's zaden: 
Zorg voor stevige "spruiten". Zijn ze te slungelig, breek ze af en laat de aardappel opnieuw spruiten.


Info!


De containers in de tuin. Ik heb in elke container 1 aardappel gepoot. Afwachten!


The taste of early potatoes.

I remember my father harvesting the first early potatoes. My mother cooked these potatoes immediately and baked them too. That taste, delicious!

My father used to grow ‘Eerstelingen’. That is why I planted 'Eerstelingen' last year too. But the taste of my 'Eerstelingen' was disappointing. Did he use another variety or is it just nostalgia?

This year I want to try a different potato. So on a rainy February day I arrive at the shop of Vreeken's Zaden. It is over an hour driving by car, but to me a visit to the store is just a treat. In this garden shop I simply want to buy EVERYTHING!

The seed potatoes are kept in a cool place. On either side of a narrow passage crates containing the particular seed potatoes are piled up to the ceiling. All these potato varieties; I instantly feel the stress of having to choose!

After telling which particular potato flavour I like, I’m recommended the English potato Arran Pilot. One thing I know for sure, my father never grew that variety! Yet I take them home with me, together with many flowers and vegetables seeds.

The potatoes sprouted in the barn and after a month or so they are ready for planting. By way of experiment I plant the seed potatoes in plastic containers. I added about 10 cm of soil in each container. Then I planted one potato in every container. As soon as the leaves are above the surface, I will cover them with some soil again. So I – hopefully - will get a big harvest on a small spot.

A large potato harvest .....

Just writing about it makes my mouth watering!

Soon the garden will be opened for spring bulbs. This will take place on April 21 and 22 from 10.00-17.00.

More info shown on the link below.