maandag 22 mei 2017

De "switch".Half mei is de week van de grote verandering. In één week tijd ziet de tuin er totaal anders uit. Ieder jaar verbaas ik me over deze metamorfose! Ik noem dit “de switch”.

“De switch” van tulpen naar rozen.

De tulpen zijn bijna allemaal uitgebloeid. Maar saai is de tuin niet. In plaats van tulpen bloeit de crème kleurige roos 'Frühlingsduft' in volle glorie. Wat is het heerlijk om de rozengeur op te snuiven. Ik zou er wel een dag onder willen zitten. Tenminste, als er niet zulke gemene doornen aan zouden zijn!

Er is ook een “switch” van koud voorjaarsweer naar tropische dagen. 

Na het koele lente weer is het opeens warm ( 30 graden C) Iris hollandica is hierdoor nog sneller uitgebloeid dan normaal, maar wat geeft het? Ze zijn prachtig. Ook  Iris germanica bloeit volop. Ik heb de zware bloemstengels allemaal een metalen steun gegeven. Als er veel wind komt waaien ze namelijk om. In de week van “de switch” is er voor mij altijd veel te doen!

Tot besluit “de switch” van droogte naar regen.

Al wekenlang is het droog in de tuin. Na het middag uur hangen planten slap te wachten op betere tijden. Maar aan het einde van de week slaat het weer om en valt er regen. Regen….. dat maakt het verschil in de week van “de switch”.


Ik hoor de tuin groeien!Frühlingsduft..........in volle glorie.


Ook prachtig de roos 'Thérèse Bugnet'.


Iris hollandica.


Iris hollandica, is snel uitgebloeid met tropische temperaturen.


Iris germanica. Elke stengel is gesteund.
 

Donkere Iris germanica. 'Night Ruler'.


Nog enkele schoonheden van deze week: Lupine.....


.......Akelei


Zwarte akelei
 

En de aller- aller- aller laatste tulp 'Green wave', samen met varen.

"The switch".

Half May is a time of big changes. In one week the garden has changed completely. Every year, I am surprised again about the metamorphosis of the garden! "The switch" I call this period.

"The switch" from tulips to roses.

The tulips are all gone now. Instead, the cream coloured rose Frühlingsduft is in full glory. Which delight to smell the roses again. I could be sitting a whole day underneath it. Well, if there were no such mean thorns that is!

And then the "switch" from cold spring weather to tropical days.

After a cold spring, last week we finally had some warm weather (30 degrees C). Iris Hollandica has over blown faster than usual, but who cares? They were beautiful. Iris Germanica is flourishing too. I supported every heavy flower stem with an iron stick. If not, they would certainly break down with a lot of wind. Because of all this during "the switch" there is always a lot to do!

Finally, the "switch" from drought to rain.

Is has not been raining for weeks , so the garden was very dry. Every afternoon, the plants hang down; waiting for better times. But by the end of this week, the weather has changed and rain has come. Rain ... .. that makes the difference in the week of "the switch".

I can hear the garden grow!


maandag 15 mei 2017

Boompioen, maximaal genieten.


Mei, wat een heerlijke maand. Zal ik over de eerste rozen schrijven, of over de bijzondere rood bloeiende tuinbonen? De laatste tulpen? Ik loop besluiteloos door de tuin. Maar kies uiteindelijk voor de boompioen. Deze is adembenemend mooi.

Mijn boompioen bloeit maar kort. Slechts twee weken kan ik genieten van de uitbundige bloei. Vanuit mijn keukenraam kan ik erop kijken. Gelukkig maar, want ik wil er niets van missen.

Hoewel deze pioen ‘boompioen’ wordt genoemd, is het geen boom, maar eerder een forse struik van 2 m hoog. De grote knoppen verschijnen al rond half april. Zodra ze te zien zijn tel ik de knoppen; twintig. TWINTIG, wat een weelde!

Begin mei beginnen de grote knoppen roze te kleuren. Ik hou mijn hart vast. Als het nu maar niet een week lang gaat regenen. Want dan is de bloei helemaal snel voorbij.

Maar de weergoden zijn me gunstig gezind. Het blijft bij een bescheiden bui. De regendruppels maken het geheel nog mooier. Dan breekt de zon door. De bloemen gaan open.…… Wat kan ik er nog meer van vertellen dan dat het prachtig is?

Omdat er dit jaar zoveel bloemen aan zitten snij ik twee bloemen af en zet die in een vaas voor het keukenraam.


Boompioenen binnen en buiten. De decadentie ten top!Midden april, de knoppen beloven heel wat.


Gelukkig valt er maar een kleine bui regen.


De regendruppels maken het nog mooier.


Het blad met regendruppels.


Dan breekt de zon door.


Als de bloemen zich openen......


.......gluur ik naar binnen om de meeldraden te zien.


De vaas met boompioenen voor het keukenraam. Buiten, op de achtergrond, de struik.


Na twee dagen is de bloem verwelkt.May. Tree peonies.


May, what a wonderful month it is. Shall I write about the first roses, or about the extraordinary red blooming broad beans? About the last tulips? Indecisively I walk through the garden. But finally I choose the tree peony, it simply looks breath-taking.

Because my tree peony flowers two weeks only, I can enjoy the exuberant bloom for a short period. However, from my kitchen window I have perfect view at it. So I do not have to miss anything of its bloom.

Although this peony is called 'tree peony', it is not really a tree. Rather a large shrub about 2m high. The big flower buds appear around mid-April. As they do, I quickly count the buds; twenty. TWENTY, what a luxury!

In early May, the buds are colouring in a beautiful pink tone. I hold my breath, hoping it will not be a rainy week. If so the flowers will be gone even more quickly.

But the weather is good for me. Just a little bit of rain. The raindrops enhance the flower head’s beauty. As the sun breaks through the clouds, the flowers are opening. ...... Need I say more? They are just beautiful!

Because this year I have so many flowers I cut two of them. I put them in a vase and place them in the kitchen window.

Tree peonies, inside and outside. The decadence to the max!