Mijn vogels zijn conservatief!


Afgelopen zomer zijn mijn man en ik in Schotland geweest. In de stromende regen maakten we een wandeling. (Wij negeerden de regen) Onderweg zagen we bij een huis een vogelvoer station waar wel 25 vogels af en aan vlogen. Op de grond scharrelde er nog eens 25. Daar wilde ik meer van weten!

De eigenaar van dit vogelparadijs kwam net aangelopen. Trots vertelde hij over de grote aantallen vogels in zijn tuin. En terecht! Ik vroeg hem wat hij zijn vogels te eten gaf. Het bleek het Afrikaanse niger seed te zijn.

Niger seed. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar de volgende dag vond ik een winkel waar het zaad te koop was. Ik stopte 2 kg in de rugzak van mijn man die het, zonder morren, de hele dag meezeulde. 
Ook het vogelvoer station wordt aangeschaft. Wanneer ik de verkoopster vertel dat ik de vogels niger seed ga voeren, zegt ze: “Niger seed? Daar zijn de vogels dol op. Als je dat gaat voeren worden jouw vogels zo dik dat ze niet meer kunnen vliegen”. Jullie begrijpen, mijn verwachtingen waren torenhoog.

Thuis gekomen zet ik het vogelvoer station op voor het keukenraam. Het niger seed doe ik in de daarvoor speciaal aangeschafte houder. En ik wacht. 
Een week, twee weken, drie weken, vier weken, vijf weken ….. niks! 

Dan koop ik wat zonnebloempitten en hang die erbij op. Meteen is het druk. Koolmezen vliegen af en aan. Deze drukte rond het vogelvoer station is de kat van de buren niet ontgaan. Dagelijks sluipt hij onder de taxushaag en loert…..ik ben getuige van een bijna moordpartij. Gelukkig is de vogel sneller.

Sporadisch kijkt er een koolmees naar het niger seed. Ik hoor hem denken: ”Niger seeds? Nèh”. Om vervolgens zonder proeven door te vliegen naar de zonnebloempitten.

Afgezien van het feit dat er heel wat gebeurt rond mijn vogelvoerstation is mijn conclusie na drie maanden observatie: ik blijf met twee kilo niger seed zitten. 

Want voor de conservatieve vogels in mijn tuin geldt: wat de boer niet kent dat eet hij niet!
Fijne week
Hetty
Mijn vogelvoer station
Pimpelmees
Gemengde zaden zijn wel lekker
Heggenmus scharrelt op de grond.
Merel, ziet er een beetje mottig uit. 
Vink
Niger seed houder. De kleine zaden steken eruit.
Kat van de buren...... 
en nog een heel gevaarlijke kat! 
Het voer. Misschien kan ik het volgend jaar zaaien?

My birds are conservative!

Last summer my husband and I visited Scotland. We took a long walk in the pouring rain. (We ignored the rain) At some point we passed by a house with a bird feeding station on the drive. More than 25 birds flew back and forth and another 25 birds were scurrying on the ground underneath. I wanted to know more about that!

The owner of this bird feeding station arrived just at the moment we were watching the birds. Proudly he told us about the large numbers of birds in his garden. I asked him what he was feeding his birds. It turned out to be niger seed, from Africa.

Niger seed. That was new to me. But the next day I found a store where those seeds were for sale. So I bought myself a bag of 2 kg of those niger seeds and put it in the backpack of my husband who, without a murmur, carried it the whole day. Also I purchased a bird feeding station. As I tell the saleswoman that I will feed niger seed to the birds, she replies: "Niger seed? That's what the birds love best. If you do so, your birds will become so thick that they will not be able to fly anymore ". So as you all will understand, my expectations were sky-high.

Back home I place the bird feeding station in front of the kitchen window. I put the niger seed in the specially purchased holder. And wait.

I wait one week, two weeks, three weeks, four weeks, five weeks ..... Nothing happens!

Then I buy some sunflower seeds and hang these in the bird feeding station. Immediately it gets busy. Great tits fly off and on. This bustle around the bird feeding station has drawn the attention of my neighbours’ cat too. Every day he sneaks under the yew and lurks ... I am witnessing an almost accident. Fortunately, the bird is quicker.

Sporadically, a great tit looks at the niger seed. I hear him think: "Niger seeds? Nèh ".  And without tasting, it flies back to the sunflower seeds. 
Beside the fact that a lot is happening around my bird feeding station, after three months of observation my conclusion is:

I probably will be stuck with two kilos of niger seed. Because for the conservative birds that visit my garden it is: unknown, unloved, unwanted!


Reacties

Zem zei…
Dat is nou pech, en je had zulke goede bedoelingen met dat zaad.
Zijn de vogeltjes op het continent wat anders gebekt?
Hier ben ik sinds twee weken aan het voederen, de eerste week moesten de vogels elkaar nog onderling informeren, de laatste week worden de voedselhangers( zaadballen en cakes van vi.vara) intensief bezocht.
Een hele kolonie sjilpende mussen is erbij, zó gezellig!
Hartelijke groeten van Zem.
Hetty zei…
Daar heb ik ook zo’n zin in! Afwachten . Groetjes Hetty
Lisa Greenbow zei…
It appears that your birds aren't familiar with Niger seed. Our finches like it a lot. They are picky about what kind of feeder it is delivered in. Maybe make a small pile on the ground under the feeder. If they then try it maybe they will like it. It is disappointing when you go to all that effort for the birds and they don't seem to appreciate it. That naughty cat should be inside not out killing birds.
Marian zei…
Grappig. Misschien hebben ze in Schotland toch andere vogels..
Misschien is de houder het probleem. Als je nu eens gewoon wat op een bordje srooit?